Xe tải Hyundai HD210 11.8 tấn gắn cẩu UNIC 5 tấn URV550 giá cạnh tranh trên toàn quốc

Xe tải Hyundai HD210 11.8 tấn gắn cẩu UNIC 5 tấn URV550 giá cạnh tranh trên toàn quốc

Xe tải Hyundai HD210 11.8 tấn gắn cẩu UNIC 5 tấn URV550 giá cạnh tranh trên toàn quốc